overlay

Jinekoloji (Gynecology)

MYOM (MİYOM) (LEIOMIYOM)

Myomlar, miyometriumdan köken alan düz kas tümörleridir.
Kadınlarda sıklığı %20-25 olduğu belirtilmektedir.
Östrojen ve progesteron bağımlıdır. Bu nedenle, üreme çağındaki kadınlarda gelişirken, menopoz sonrası küçülme eğiliminde olurlar.
Erken menarş, artmış vücut kitle indeksi, etkilenmiş aile bireylerinin bulunması ve pcos durumu myom gelişimi ve büyümesi açısından riski artırırken, artmış doğurganlık, kombine oral kontraseptifler ( doğum kontrol hapları) ve sigara ise myom oluşma riskini azaltmaktadır.

Myomlar genelde herhangi bir şikayete neden olmazlar. Ancak kanama, ağrı, infertilite (kısırlık) ve bası hissi ile de karşımıza çıkabilirler.

Myomlar yerlerine göre ve büyüme yönlerine göre sınıflandırılır:
Subseröz myomlar, uterus serozasına komşu kas hücrelerinden köken alırlar ve dışarıya doğru büyürler.
İntramural myomlar, uterus duvarlarının içinde büyüyen myomlardır.
Submüköz myomlar ise endometriuma komşudurlar ve endometriuma doğru büyürler.

Myom tedavisi, myomun bulunduğu lokalizasyona, büyüklüğüne, hastanın yaşına, çocuk isteği durumuna ve şikayetlerine göre değişmektedir. Hormonal, nonhormonal ve cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Cerrahi planlanan hastalarda da tedavi açık ameliyat ve kapalı ameliyat (laparoskopi/ histeroskopi) şeklinde planlanabilir. Sadece myomun alındığı myomektomi ameliyatı yanında, doğurganlık çağını tamamlamış hastalarda rahmin alındığı histerektomi ameliyatı da uygulanabilmektedir.

MYOMEKTOMİ
Myomun(miyom)( leiomiyom) alınmasıdır. Açık ve kapalı ( laparoskopi) cerrahi ile yapılabilir. Myomum büyüklüğü, hastanın kilosu, ek hastalık durumu, hasta isteği, hangi tip cerrahi yapılacağı konusunda yol gösterici olacaktır.

HİSTEREKTOMİ

Rahimin (uterus) alınmasıdır. En sık yapılan cerrahi işlemlerden birisidir. Genellikle myom endikasyonu ile yapılır. Myomlar dışında, endometriozis, kanamalar, adneksial kitleler, pelvik relaksasyon, kronik pelvik ağrı, kanserler nedeniyle de yapılabilmektedir.
Ameliyat; vaginal ya da abdominal yapılabileceği gibi laparoskopi denilen kapalı yöntemle de yapılabilmektedir.
Yumurtalıkların korunduğu rahim ameliyatından sonra, rahim alındığı için adet kanamaları olmayacaktır ancak, yumurtalıklar çıkarılmadığı için ateş basması, terleme gibi menopoz semptomları beklenmez.